TFHC-K
J型無骨架
J型無骨架

無骨架油封

J型無骨架

工作壓力不大於0.03Mpa,溫度為-40~120°C